Velkommen til Arkitektkontoret Nord AS

Arkitektkontoret Nord har prosjektert bygninger innenfor offentlig og privat sektor. Kontoret har også erfaring med prosjektutvikling og reguleringsplaner. Vi har sentral godkjenning for arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 3.
Org. Nr: 957 563 481

Postboks 95
5201 Os

Telefon: 92220001

Mobil: 922 20001 stig@arkitektkontoretnord.no
www.arkitektkontoretnord.no